Posts

Showing posts from October, 2007

Essay Contest Winner (OFW Story)

As usual, from forwarded email:

1980 ako ipinanganak. Tatlong taon bago pinatay si Ninoy Aquino at anim nataon bago ang EDSA uprising. Taon ding ito nang nagkaroon ng malakingkrisis sa langis ang buong mundo. P24.00 ang palitan ng dolyar sa piso at48 milyon na ang populasyon ng Pilipinas. Ito rin ang taong unang pumuntang Middle East ang tatay ko para magtrabaho.

Isang karpintero ang Tatay. Isang skilled worker. Malaki angpangangailangan ng bansang pupuntahan ni Tatay sa mga katulad niya. Sabi ngNanay mahirap daw ang buhay noong mga panahong iyon. Inabot na raw angbansa ng economic depression na galing sa Europa at Amerika. Kaya minabuting Tatay na mag-abroad. Anupa't dalawa ang pinag-aaral niya at may bago nanaman siyang bibig na pakakainin.

Parating pinapaalala sa amin ng Nanay na "nagtiis kaming magkahiwalay ngtatay ninyo para magkaroon tayo ng maginhawang buhay." Palibhasa'y parehasgaling sa hirap, kaya siguro ganoon na lamang ang pananaw nila. Uuwi kadadalawang ta…

Vince patawa....

Conversation between Wena & Vins:

Vins: Tita, ano tawag ta belt na nata oner?
Wena: ano?

Vins: e di chichibelt
Wena: ano?!!

Vins: titibelt!!
Wena: ahhhh safety belt....

bwehehehe....